Zhejiang Boella Furnishing (CHINA)

Zhejiang Boella Furnishing (CHINA)

ZHEJIANG BOELLA FURNISHING
Room 1301, block B.
New Oriental building, No. 18
West Lake Road, Hangzhou
CHINA
Tel.: +86 1515 7151 666
Fax: +86 0571 2820 7808
e-mail:  boella_home@163.com
web:  www.boella.cn